کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار

کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار یکی از کمیسیون­ های کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران  است که با هدف طرح­ ریزی و هدایت پروژه­ های آموزشی، پژوهشی و توسعه کسب و کار در راستای نیازمندی­ های تشکل­ های عضو، برای آشنایی و استفاده موثر از فضای کسب و کار داخلی و بین­المللی و همچنین پاسخگوئی نیازمندی ­های فعالان اقتصادی و اتاق­ های بازرگانی، با کمک و در تعامل مجموعه تشکل­ های عضو ایجاد گردیده است.

 

 شرح وظایف:

الف- تدوين برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان‌مدت در زمینه های فوق الذکر.

ب- تعریف حدود اختیارات، ترکیب کمیته های آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار و نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیته ها.

ج- شناسایی و ارتباط با انجمن ها و نهادهای بین المللی و تدوین شیوه همکاری با آنان جهت همکاری و تفاهم نامه مشترک.

د- تدوین راههای تعامل کمیسیون جهت استفاده از ظرفیت زیر تشکل ها مثل سازمان مدیریت صنعتی واستفاده از فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی آنها.

ه- تعیین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه با همکاری تشکل ها و سازمانهای عضو براساس آیین نامه مصوب مجمع.

و- ارائه برنامه های پیشنهادی همایش های تخصصی مطابق با اساسنامه کانون جهت آشنایی صنوف مختلف با الزامات مرتبط در حوزه های فعالیتی خودشان.

ز- ایجاد کانال ارتباطی کمیسیون آموزش و پژوهش و توسعه کسب و کار با اتاق ایران، تهران و شهرستان ها.

ح- فراهم کردن عضویت انجمن ها در شبکه و تنظیم تفاهم نامه همکاری با انجمن ها.

ط- توسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در کمیته ها و شبکه سازی اعضاء .

ی- ارتباط با سازمانها و مجموعه های حقوقی، خصوصاً سایر انجمن های علمی در حوزه های مهندسی

ک- همکاری در تهیه بروشور، معرفی کانون شبکه  به محیط های بیرونی.

ل-   نقطه تماس با  اتحاديه‌ها، اجلاس ها، مجامع و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فعال در حوزه فعالیت کمیسیون  (به عنوان نماينده).

م- شناسایی و ایجاد فرآیندها ،آیین نامه ها، نمونه تفاهم نامه ها،  رویه ها و قراردادهای مورد نیاز در کمیسیون آموزش و پژوهش و توسعه کسب و کار با همکاری کمیته های تخصصی .

 ریاست کمیسیون:

دکتر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

  • رئیس پردیس دانشگاه Avicenna International Community College LLC و مدرس رسمی (کشور گرجستان) .
  • داور رسمی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران.
  • عضو رسمی حقیقی انجمن مشاوران مدیریت ایران.
  • عضو رسمی حقیقی انجمن مدیریت پروژه ایران.