صفحه اصلی

[ld_fancy_heading use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_all:78px|text_large:58px|text_small:50px” lh=”text_small:1.1em” margin=”bottom_small:0.35em” compressor=”0.75″ minfontsize=”38″ ls=”text_small:-0.03em” fw=”text_small:700″][/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ highlight_type=”lqd-highlight-custom-underline” use_custom_fonts_title=”true” use_inheritance=”true” enable_fit=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.77)” compressor=”0.8″ minfontsize=”57″ lh=”text_small:1.3em” margin=”bottom_small:1.75em” fs=”text_medium:21px|text_small:19px” fw=”text_small:500″ padding=”right_all:8%25|left_all:8%25″][/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”ثبت نام” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-none” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch-change btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” title_secondary=”همین امروز” i_type=”linea” i_separator=”btn-icon-sep” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1632821518818{margin-right: 6px !important;margin-left: 6px !important;}” color=”rgb(255, 255, 255)” text_color=”rgb(0, 0, 0)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:16px” hover_color=”rgb(32, 35, 41)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-back” i_separator_hcolor=”rgba(255, 255, 255, 0.2)” i_separator_color=”rgba(0, 0, 0, 0.15)” link=”url:http%3A%2F%2Fc2bevent.ir%2Fregister%2F|title:Register|target:%20_blank|”][ld_button style=”btn-naked” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1632554739918{margin-right: 6px !important;margin-bottom: 15px !important;margin-left: 6px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:16px” htext_color=”rgb(0, 0, 0)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”13px” i_shape_custom_size=”60px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(32, 35, 41)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWaSvMAl4zPw|||”]
[ld_custom_menu source=”custom” localscroll=”yes” menu_alignment=”text-center” sticky=”yes” auto_expand_items=”inline-nav” mobile_add_toggle=”yes” add_scroll_indicator=”yes” use_custom_fonts_menu=”true” items=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22url%22%3A%22%23features%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22url%22%3A%22%23howitworks%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%2C%22url%22%3A%22%23casestudies%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%22%2C%22url%22%3A%22%23services%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%5D” spacing=”20″ fs=”16px” bgcolor=”rgb(255, 255, 255)” color=”rgba(15, 33, 55, 0.55)” hcolor=”rgb(15, 33, 55)” lh=”1.75em” mobile_toggle_button_text=”Open Menu” container_border_color=”rgb(232, 232, 232)” scroll_indicator_progress=”rgb(56, 207, 134)”]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_small:0.35em” fw=”text_small:500″]هدف از برگزاری مجموعه رویدادهای مشاوره به کسب و کار[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:0.35em” lh=”text_small:1.66em” color=”rgb(98, 105, 116)”]مجموعه رویدادهای مشاوره کسب‌وکار با هدف ارتقای سطح مدیریت بنگاه‌ها در مواجه با تهدیدها و فرصت‌های پیش روي با تکیه بر راه­ های علمی مدیریت و حل مسائل با استفاده از خدمات مشاوران زبده مدیریت می‌باشد. این امر مهم با ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و همت و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با پتانسیل و تخصص بی‌بدیل 18 تشکل‌ عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران در بهمن 1398 شکل اجرایی به خود گرفت و امید است تا با توسعه علمی و افزایش دانش مدیران کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی و بدنه حاکمیت از این پس شاهد افزایش اثربخش و کارایی در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور باشیم.[/ld_simple_heading]
[ld_tabs style=”style09c” nav_alignment=”justify-content-md-center” use_custom_fonts_nav=”true” nav_bg_color=”rgb(237, 242, 246)” text_color=”rgb(82, 93, 111)” primary_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” text_hcolor=”rgb(27, 30, 38)” fs=”15px” fw=”500″ lh=”1.3em”][ld_tab_section title=”افتتاحیه” tab_id=”lqd-1616766025493-f0dd56bb-073f”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” i_shape=”custombg” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-speech-bubble” title=”موضوعات سخنرانان” custom_heading_size=”21px” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1632561535140{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|”]بررسی رویکرد بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی کشور در مواجحه با چالش های پیش رو و جایگاه مشاوران مدیریت در بهبود عملکرد مدیران بنگاه ها و در نتیجه ارتقاء توان اثربخشی آنان.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” i_shape=”custombg” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-user” title=”سخنرانان” custom_heading_size=”21px” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1632561587201{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|”]

  • آقای دکتر حسین سلاح ورزی
  • آقای دکتر سید جعفر مرعشی
  • آقای دکتر محمود اولیایی
  • آقای دکتر علی شریعتی مقدم

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” i_shape=”custombg” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-stack” title=”تاریخ برگزاری” custom_heading_size=”21px” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1632561594715{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|”]روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه

ساعت 15 الی 17

بصورت آنلاین[/ld_icon_box]

[/ld_tab_section][ld_tab_section title=”پانل های تخصصی” tab_id=”lqd-1618930050581-37e39687-531e”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-cogs” title=”راه حل های دیجیتال” custom_heading_size=”21px” label=”جدید” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145160554{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-tools” title=”مشاوره تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”انحصاری” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145170105{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-path” title=”استراتژی مارک تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”داغ” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145182049{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box]
[/ld_tab_section][/ld_tabs]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_small:0.35em” fw=”text_small:500″]مخاطبین[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:0.35em” lh=”text_small:1.66em” color=”rgb(98, 105, 116)”]”مدیران سطوح مختلف بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی کشور، فعالان بخش های مختلف صنعت و بازرگانی و اعضاء هیئت مدیره تشکل ها”[/ld_simple_heading]
[ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]مجموعه رویدادهای مشاوره به کسب و کار[/ld_simple_heading][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:28px” lh=”text_small:1.14em” fw=”text_small:500″ margin=”bottom_large:0px|bottom_small:0.25em”]ارائه روش های علمی و کاربردی در بهبود اداره کسب و کار[/ld_simple_heading]
[ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:17px” lh=”text_small:1.7em” margin=”bottom_large:0px|bottom_small:1.2em”]بدون هیچ تردیدی امروز علاوه بر تلاش در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به نحوه اداره بنگاه‌ها و مدیریت منابع موجود جهت پایداری و ادامه مسیر کسب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.[/ld_simple_heading]
[ld_carousel_tab columns=”md:3.5|sm:2|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ cellalign=”right” prevnextbuttons=”yes” fullwidthside=”yes” groupcells=”no” navarrow=”6″ navappend=”custom_id” navhalign=”carousel-nav-right” navline=”carousel-nav-dot-between” mobile_dots_bottom_offset_outside=”-1.5em” navappend_id=”#carousel-nav-container-1″ nav_arrow_color=”rgb(0, 0, 0)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616767022857-d071eac5-3dfb”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” title=”مدیریت سرمایه های انسانی” subtitle=”ایجاد انگیزه و کارآمدی در” image=”12215″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-check” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(255, 106, 49) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px” img_link=”url:%2Fpage-services-4|||”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768376739-1020fe5a-053b”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”مدیریت مالی و مالیاتی” subtitle=”مدیریت صحیح و کاهش چشم گیر هزینه ها در” image=”12212″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-compass” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #0af865 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768522141-75f0e4ff-eb3b”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”مدیریت IT و فناوری اطلاعات” subtitle=”افزایش اثر بخشی و کاهش هزینه ها در بهره مندی از” image=”12216″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-feather” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #4216d6 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768565117-bc532ef6-d1df”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”مدیریت سرمایه گذاری” subtitle=”توسعه کسب و کار با” image=”12214″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-smile” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(49, 218, 212) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768717849-5572a7db-9fb7″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”اقتصاد دیجیتال” subtitle=”راهکارهای نوین اقتصادی در” image=”12215″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-check” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(201,94,53) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768724024-3ee8c1a1-0cf8″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”مدیریت پروژه” subtitle=”ساختاربندی، نظارت و مدیریت صحیح بر پروژه ها در” image=”12212″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-atom” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #0af865 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768729569-81013805-3981″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”مدیریت بهره وری” subtitle=”افزایش اثربخشی و کارایی در” image=”12216″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-laptop” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #4216d6 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab]
[ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]رویدادهای پیشین[/ld_simple_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D8%A7%D9%88%D9%84.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D8%AF%D9%88%D9%85.%22%7D%5D” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:45px|text_small:28px” lh=”text_small:1.14em” fw=”text_small:500″ margin=”bottom_small:0.3em”]چکیده ای از رویداد[/ld_fancy_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.44em” margin=”bottom_small:1.2em”]ما بر این باوریم که توسعه و ترویج استفاده از راهکارهاي علمی مبتنی بر دانش روز مدیریت و فناوري­هاي نوین براي اداره بهره‌ور بنگاه‌های اقتصادی مخصوصاً در شرایط بحرانی فعلی امری ضروریست.[/ld_simple_heading][ld_spacer height=”12px”][ld_button style=”btn-underlined” title=”گزارش رویدادها” link_type=”local_scroll” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(4, 54, 61)” hover_color=”rgb(41, 110, 204)” fs=”text_small:17px” css=”.vc_custom_1632559877508{margin-left: 40px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” anchor_id=”#blog”][ld_button style=”btn-naked” title=”پخش ویدئوهای پانل ها” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_hover_reveal=”btn-hover-swp” i_add_icon=”true” color=”rgb(4, 54, 61)” hover_color=”rgb(41, 110, 204)” fs=”text_small:17px” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” link=”url:https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOCdJ1o1xjs0|||”]
[ld_images_group_element enable_effects=”yes” enable_hover3d=”yes” enable_roudness=”yes” image_roudness=”6″ enable_float_effect=”yes” image=”12221″ margin=”right_large:-150px|left_large:-150px|right_small:-80px|left_small:-80px”][ld_button style=”btn-naked” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_position=”top” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”14px” i_shape_custom_size=”86px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” link=”url:https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWaSvMAl4zPw|||”][/ld_images_group_element]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_large:0.3em” fw=”text_small:500″]مطالعات موردی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.47em” margin=”bottom_large:2.15em|bottom_small:1.2em” padding=”right_large:15%25|left_large:15%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس که برندها را می سازد آغاز و پایان می یابد.[/ld_simple_heading]
[ld_portfolio_listing style=”style01″ columns_gap=”13″ bottom_gap=”24″ post_type=”liquid-portfolio” posts_per_page=”6″ enable_item_animation=”yes” show_filter=”yes” custom_cursor_style=”lqd-cc-icon-trigger” pagination=”ajax” filter_enable_counter=”yes” filter_lbl_all=”تشکل های مشارکت کننده در سومین رویداد” filter_size=”size-custom” filter_mb=”45″ filter_title_size=”size-lg” color_type=”lqd-pf-color-custom” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_opacity=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_an_scale_z=”1″ filter_id=”lqd-1618913115838-266b085a-0580″ filter_normal_color=”rgba(0, 0, 0, 0.47)” filter_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” color_primary=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” title_size=”17px” taxonomies=”main-demo” title_color=”rgb(255, 255, 255)” content_color=”rgb(255, 255, 255)” pf_init_translate_x=”0″ custom_filter_size=”15px” filter_title_color=”rgb(0, 0, 0)”]
[ld_button style=”btn-naked” title=”پروژه های بیشتر را مشاهده کنید” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-add” i_size=”16px” i_shape_custom_size=”31px” color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_color=”rgb(236, 242, 245)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” i_color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:16px” fw=”text_small:500″]
[ld_simple_heading tag=”p” transform=”uppercase” duration=”1600″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.08em” ca_init_translate_y=”30″ ca_init_rotate_z=”2″]مشتریان جهانی در سراسر جهان[/ld_simple_heading]
[ld_counter use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”2.6x” label=”رشد متوسط” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em”]
[ld_counter use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”%88.6″ label=”رضایت مشتری” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”150″]
[ld_counter use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”302M” label=”ورودی داده های روزانه” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”300″]
[ld_counter use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”+287″ label=”کارمندان هاب” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”450″]
[ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]چگونه کار می کند[/ld_simple_heading][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_large:1em|bottom_small:1em” fw=”text_small:500″]رویکرد ما[/ld_simple_heading][vc_accordion size=”md” borders=”accordion-title-underlined” show_icon=”yes” i_add_icon=”true” i_type=”linea” active_add_icon=”true” active_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” fs=”18px” lh=”1.5em” fw=”500″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-add” active_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-remove” border_color=”rgb(239, 239, 239)” active_heading_g_color=”linear-gradient(270deg, rgb(244,73,37) 0%, rgb(83,91,240) 55%)”][vc_accordion_tab title=”در حال توسعه برنامه های اصلی” tab_id=”lqd-1616775278450-922d6efc-0c32″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”هویت و استراتژی منحصر به فرد برند” tab_id=”lqd-1616775605858-e16435da-5c41″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”محصولات دیجیتال” tab_id=”lqd-1616775637030-4b6996c0-befd”][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][/vc_accordion]
[ld_images_group_element img_size=”75%” enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”custom” enable_hover3d=”yes” enable_roudness=”yes” image_roudness=”6″ image=”12225″ shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2250px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.16)%22%7D%5D”][ld_button style=”btn-solid” title=”چگونه کار می کند” link_type=”lightbox” shape=”circle” border=”border-none” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” i_type=”linea” i_position=”left” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”13px” i_margin_right=”18px” color=”rgba(0, 0, 0, 0.15)” hover_color=”rgb(255, 255, 255)” text_color=”rgb(255, 255, 255)” htext_color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_medium:20px|text_small:18px” fw=”text_small:500″ el_class=”backdrop-blur” lh=”text_small:1.1em” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWaSvMAl4zPw|||”][/ld_images_group_element]
[ld_spacer height=”72px”]
[ld_process_box_container template=”style05″][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”در 2 دقیقه Hub را نصب کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(52, 52, 52)” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”نسخه ی نمایشی را وارد کنید” fs=”16px” ls=”0px” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)” title_color=”rgb(52, 52, 52)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”وب سایت خود را راه اندازی کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(52, 52, 52)” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)”][/ld_process_box][/ld_process_box_container]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0.22em” fs=”text_large:46px|text_small:36px” color=”rgb(255, 255, 255)” fw=”text_small:700″]از مشتریان معتمد بشنوید[/ld_simple_heading]
[ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navhalign=”carousel-nav-center” navslidernumberstoarrows=”yes” mobile_dots_bottom_offset_outside=”1em” controllingcarousels=”#testi-avatars” nav_arrow_color=”rgba(255, 255, 255, 0.67)” nav_arrow_numbers=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” mobile_dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.4)” mobile_dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1595409008538-bcffd2a0-f15f”][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617800928314-073eca73-03e4″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617800923306-df75a2ad-4564″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab]
[ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:13px” ls=”text_small:0.1em”]مورد اعتماد برندهای جهانی است[/ld_simple_heading]
[ld_carousel_tab columns=”md:5|sm:4|xs:3|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ groupcells=”no” wraparound=”yes” equalheightcells=”yes” middlealigncontent=”yes”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184720396-7f812ad4-5abb”]
[/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617184752252-28c594e2-1e0c”]
[/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184720592-0a299d2a-9e05″]
[/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184811392-a1b0b893-79aa”]
[/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617184755874-c98b57b1-7387″]
[/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:40px|text_small:32px” margin=”bottom_small:0px” fw=”text_small:500″]آخرین پست ها[/ld_simple_heading]
[ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:17px” margin=”top_large:5px|bottom_small:0px” lh=”text_small:1.64em”]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس که برندها را می سازد آغاز و پایان می یابد.[/ld_simple_heading]
[ld_blog style=”style06-alt” grid_columns=”3″ meta_type=”cats” post_type=”post” posts_per_page=”3″ columns_gap=”30″ bottom_gap=”30″ filter_id=”lqd-1588852304002-aa9ed0ce-6ecf” unique_id=”1588852304002-ce055b4b-b4fb” hover_title_color=”rgb(0, 0, 0)” title_size=”20px” post_excerpt_length=”10″]
[ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_large:74px|text_medium:64px|text_small:48px” lh=”text_small:0.95em” margin=”bottom_large:0.25em” compressor=”0.75″ minfontsize=”38″]امروز یک سایت خیره کننده بسازید.[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.8)” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.27em” margin=”bottom_small:1.5em” padding=”right_small:3%25|left_small:3%25″]ما با ایجاد هویت نام تجاری ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند ، به مشتریان خود کمک می کنیم تا به موفقیت برسند.[/ld_simple_heading][ld_button style=”btn-default” title=”به انجمن ما بپیوندید” shape=”circle” border=”border-thicker” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch-change btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” title_secondary=”خرید از راست چین” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1627562404324{margin-bottom: 15px !important;}” color=”rgb(255, 255, 255)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:17px” hover_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”7px” i_shape_custom_size=”21px” i_margin_left=”12px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” fw=”text_small:500″ htext_color=”rgb(0, 0, 0)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.rtl-theme.com%2Fhub-wordpress-theme%2F||target:%20_blank|”]