رویداد 1400

[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(59, 59, 59)” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px”]رویداد مشاروه کسب و کار[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgba(122, 116, 194, 0.85) 0%, rgba(80, 155, 194, 0.85) 100%)” highlight_color=”rgba(214, 211, 255, 0.85)”][ld_highlight]۱۴۰۰[/ld_highlight][/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(121, 121, 121)” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.2em” fw=”text_small:500″]با مشاوره ها به سبک قدیمی خداحافظی کنید! رویداد تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک روش مدرن، پیاده سازی کنید.[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_small:35px”]پنل ها[/ld_fancy_heading][ld_process_box_container template=”style01″][ld_process_box title=”پنل ۱”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان[/ld_process_box][ld_process_box title=”پنل ۲”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان[/ld_process_box][ld_process_box title=”با Hub شروع کنید”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان[/ld_process_box][/ld_process_box_container]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:40px|text_small:32px”]تاریخ ها و زمان برگزاری رویداد[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:17px” lh=”text_small:29px” margin=”bottom_small:2.15em” padding=”right_large:15%25|left_large:15%25″]ما خدمات مبتنی بر تجربه دیجیتال را به استارتاپ ها و مشاغل کوچک ارائه می دهیم.[/ld_fancy_heading]
[ld_images_group_container parallax=”yes” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ translate_from_y=”95″ translate_to_y=”-110″][ld_images_group_element parallax=”yes” scale_from_x=”1.2″ scale_from_y=”1.2″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ parallax_overflow=”yes” scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ image=”10721″ translate_from_y=”0″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_border=”” position=”iconbox-side” i_linked=”iconbox-icon-linked” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-num-1″ custom_i_size=”64px” title=”آذر ۱۴۰۰” icon_size=”22px” css=”.vc_custom_1631361425502{margin-bottom: 55px !important;}”][/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_border=”” position=”iconbox-side” i_linked=”iconbox-icon-linked” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-num-2″ custom_i_size=”64px” title=”بهمن ۱۴۰۰” icon_size=”22px” css=”.vc_custom_1631361702279{margin-bottom: 55px !important;}”]۱۴۰۰/۰۹/۲۰

  • ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ (آموزش کسب و کار)
  • ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (مشاوره)

[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” i_shape=”circle” i_border=”” position=”iconbox-side” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-num-3″ custom_i_size=”64px” title=”دی ماه ۱۴۰۰” icon_size=”22px” css=”.vc_custom_1631361472598{margin-bottom: 55px !important;}”]ابزارها و ویژگی های عملی ساخت و مدیریت سایت شما را آسان می کند.[/ld_icon_box]

[ld_process_box_container template=”style06″][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”مرحله اول” fs=”20px” title_color=”rgb(0, 49, 121)” image=”9244″ hover_bg_shape=”rgb(255, 255, 255)”]Google اجرای حساب میزبانی مشترک با کارایی بالا را آسان تر می کند.[/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”مرحله دوم” fs=”20px” title_color=”rgb(0, 49, 121)” hover_bg_shape=”rgb(255, 255, 255)” image=”9245″]Google اجرای حساب میزبانی مشترک با کارایی بالا را آسان تر می کند.[/ld_process_box][/ld_process_box_container]