میثاق نامه

ما متخصصان مدیریت گرد هم آمده‌ایم تا خواست و تعهد مشترک خود برای مشارکت در توسعه ملی را اعلام و همگان را از قصد و نیت خودآگاه سازیم. عزم ما بر این است که با توانمندسازی خود و سازماندهی و هم‌افزایی، بسان نیرویی پیشرو در صف مقدم تلاش برای توسعه ملی گام برداریم و پرچم‌دار تلاش عمومی برای توسعه باشیم.

توسعه ملی در تعامل سازنده و مؤثر با جهان تحقق می‌یابد، ما بر پایه پژوهش‌های علمی و مطالعه واقعیت‌های پدیده جهانی‌شدن در طرح و تبیین گزینه جهانی‌شدن عادلانه با تأکید بر مفهوم آینده مشترک بشریت مشارکت فعال خواهیم داشت.

تلاش ما برای توانمندسازی روزافزون خود به‌عنوان بازوی کارآمد کشور در تدوین و اجرای راهبردهای ملی، ایجاد شرایط و انگیزه لازم برای توسعه ظرفیت وتوان متخصصان مدیریت از طریق ترغیب دولت به ایجاد چهارچوب قانونی مقرراتی و سیاستی حمایتی، شفاف، رقابتی و قابل پیش‌بینی است. ما با ارائه خدمات شایسته سیاستمداران و دولتمردان را مطمئن خواهیم ساخت که همکاری مطمئن در انتقال دانش و توان علمی و فنی به مدیران کشور و مشاوری امین در تصمیم‌سازی‌های آنان هستیم.

ما خود را مهیای آن خواهیم ساخت که در نظام تقسیم‌کار ملی سهم ارزنده‌ای به دوش بگیریم و در ارائه خدمت به کارفرمایان خود با شایستگی عمل کنیم و در انتقال دانش و توان خود صادقانه بکوشیم تلاش ما بر این است به اصول اخلاقی و آیین رفتار حرفه‌ای پایبند باشیم، به‌طور مستمر دانش و مهارت حرفه‌ای خود را توسعه دهیم و ضمن حفظ و تحکیم منافع عمومی، ارزش افزا و سودمند باشیم.

تعامل اندیشه‌ها و خلق اندیشه برتر ساختاری شبکه‌ای طلب می‌کند چالش ما ارتقا به‌کارگیری دانایی و توانایی کانون شبکه مشاوران مدیریت و دریافت بهترین راهکارها برای استفاده از منابع ملی در رشد و توسعه پایدار بالا بردن کیفیت زندگی مردم، حفظ استقلال و رعایت حقوق انسانی است.