رونمایی از تفاهم نامه فی مابین کانون و سازمان نظام صنفی رایانه ای

با حضور جناب دکتر اولیائی ریاست محترم هیئت مدیره کانون

رونمایی از تفاهم نامه فی مابین کانون و سازمان نظام صنفی رایانه ای

دیشب ریاست محترم هئیت مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران میهمان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در هتل بزرگ ارم تهران جهت امضاء تفاهم نامه فی مابین کانون و سازمان بودند.

تاریخ ایجاد: 29-11-98