سومین نشست کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار کانون

سومین نشست کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار کانون
سومین نشست کمیسیون آموزش، پژوهش و توسعه کسب و کار کانون با حضور دکتر اولیائی ریاست محترم هیئت مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، دکتر مفتخری ریاست محترم کمیسیون، دکتر خامنه ریاست محترم کمیته پژوهش، مهندس فقیهیان ریاست محترم کمیته آموزش و اعضاء اصلی کمیسیون در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه در ساختمان خانه تشکل های اتاق تهران در ساعت ۱۶ برگزار گردید.
در این نشست ضمن ارائه گزارش از جانب روسای محترم کمیته ها و جمع بندی موضوعات مصوبات جلسات توسط ریاست محترم کمیسیون، جناب دکتر اولیائی نیز ابراز خرسندی نمودند و اضافه نمودند براساس گزارشات ارائه شده و پیشرفت قابل توجه کمیته ها، باید هدف اصلی کمیسیون تحقق اهداف کلان اساسنامه کانون باشد.
تاریخ ایجاد: 29-11-98