رئیس هیئت مدیره کانون در برنامه پایش شبکه یک

حضور دکتر محمود اولیائی(رئیس هیئت مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران) در برنامه پایش شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران

رئیس هیئت مدیره کانون در برنامه پایش شبکه یک

در این برنامه که دکتر محمود اولیائی به عنوان کارآفرین نمونه کشور حضور داشتند، در ابتدا به معرفی مختصری از خود پرداختند و سوال برنامه را مطرح کردند( اجزای مدیریت مؤثر که بتواند سوء مدیریت را اصلاح کند چیست؟)

در ادامه مجری برنامه در خصوص ضعف مدیریت در کشور سخن گفت و اینکه چگونه می توان مدیران را به دریافت مشاوره در بخش هایی که نیاز به بهبود است مجاب نمود، که جناب آقای اولیائی در خصوص سختی های حرفه مشاوره مدیریت و اینکه چگونه باید یک مشاور بر رهبران سازمان اثر بگذارد تا بتواند همراهی آنها را در یافتن  مشکلات و حل آنها داشته باشد سخنانی را مطرح کردند.

سؤال مجری برنامه: کدام سازمان یا نهاد باید از حرفه مشاوره مدیریت حمایت کند؟

جواب دکتر اولیائی: ماده 17 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تشکیل نظام مشاوره مدیریت کشور را الزام کرده است ولی از سال93 در دستور کار کمیته اجتماعی دولت است و متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. 

در آخر نیز در خصوص مشاوره به کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهایی که در آستانه ورشکستگی هستند و اینکه چگونه صاحبان این کسب و کار می توانند از مشاوره استفاده کنن صحبت شد که در جواب عنوان شد این عزیزان می توانند به انجمن های تخصصی  دراین حوزه و پلتفرم هایی که دراین خصوص وجود دارد مراجعه نمایند.

لینک خبر : https://www.telewebion.com/episode/2119395

تاریخ ایجاد: 11-07-98