کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

با گذشت سالیان طولانی از تشکیل نهادها، تشکل ها و انجمن های صنفی در کشور، همواره جایگاه نهادی که بتواند نظرات همه ذی نفعان را جمع آوری کرده و در جهت پاسخگویی نیازهای کلان صنعت، کارآفرینان و مدیران سازمان دهی نماید، خالی می نمود. دغدغه ایجاد چنین تشکلی افکار تعدادی از کارآفرینان و مدیران اقتصادی بخش خصوصی را به خود مشغول کرده بود تا اینکه در زمان اعلام روز صنعت در دهم تیر ماه سال 1376، فرصتی دست داد تا هیات موسسی از برگزیدگان صنعت کشور، به ایجاد تشکل مورد نیاز همت گماشتند. مجمع عمومی موسس در ششم شهریور 1379 در هتل آزادی تهران و با حضور نمایندگان 60 تشکل بزرگ صنعتی که برخی از آن ها سابقه 50 ساله با هزاران عضو داشتند، تشکیل شد و از بیست و چهارم مهر ماه سال 1380 که پروانه کنفدراسیون صنعت ایران از سوی وزارت کشور صادر گردید.

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

این نهاد به طور رسمی فعالیت خود را با اهداف و رویکردهای ذیل آغاز نمود؛

1- توسعه و تقویت سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی
2- افزایش نقش صنعت در تولید، اشتغال و درآمد ملی
3- تلاش در ارتقا شناخت و باور جامعه از نقش صنعت در توسعه فراگیر
4- اعتلا و ارتقا دانش، مهارت های رهبری و مدیریت بنگاه های صنعتی
5- تقویت تشکل گرایی صنعتی با هدف مشارکت موثر تر و بیشتر در فرآیند تصمیم سازی
6- بررسی مسایل و مشکلات صنعت و تلاش برای رفع آن ها
7- تلاش در جهت استفاده بهینه ار منابع و حفظ محیط زیست
8- همکاری با سازمان های دولتی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی
9- همکاری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جهت ایجاد فرهنگ صنعتی و فرا صنعتی متکی بر فرهنگ مورد احترام جامعه
10- توسعه همکاری های بین المللی با کنفدراسیون صنعت هند، فدراسیون صنایع آلمان، کنفدراسیون صنعت ایتالیا، کنفدراسیون صنعت بریتانیا، دبیر خانه جهانی اشتغال جوانان، دفتر عمران سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت
 
کنفدراسیون صنعت ایران به منظور دستیابی به چشم انداز و اهداف خود تلاش می کند به طور مستمر به بازنگری ساختار، سیاست ها و برنامه های خود بپردازد. ضمن اینکه این رویکرد و اقدام به منظور خدمت دهی بهتر به اعضاء و دریافت خواسته ها و انتظارات آنها، انجام می شود. 
با توجه به تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و مزیت ها و فرصت های موجود در جهانی شدن اقتصاد و رقابتی شدن محیط کسب و کار، لازم است کنفدراسیون صنعت ایران به برنامه ریزی استراتژیک توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند ضمن تحقق بخشیدن به ماموریت خویش، در پاسخگویی بهتر به نیازهای اعضا و ذی نفعان شامل نیازها و خواسته های تشکل ها و در پی آن کسب و کارها بهتر عمل نماید.
بر اساس برنامه استراتژیک که پیش روی شماست، کنفدراسیون صنعت ایران به دنبال اجرای برنامه هایی است که مشارکت در توسعه صنعتی را برای اعضای خود هموار نماید و در عین حال، خدمات و ارزش پیشنهادی لازم را به اعضا و ذی نفعان طراحی و ارایه نماید که دربرگیرنده منافع مشهود و نا مشهود برای آنها باشد. 
 
به منظور ارتقا نقش و مقام صنعت در جامعه و اشاعه درک  مسايل آن باتوجه به:
-    اهميت نقش تشكل‌هاي صنعتي ـ علمي ـ حرفه‌اي و صنفي در شكل‌گيري هدفها، سياستها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
-     شناخت نيازها و مسایل مشترك تشكل‌هاي صنعتي – علمي – حرفه‌اي و صنفي
-    ضرورت برقراري تبادل‌نظر و ارتباط نزديك بين تشكلها با هدف همسویي و همفكري و موثر نمودن نقش آنها در شكل دهي سياستها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي.
كنفدراسيون صنعت ايران با اهداف، سياستها، خط‌مشي‌ها و اركان مندرج در اين اساسنامه تشكيل مي‌شود.