بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به کوشش تعدادی از کارآفرینان و مدیران در آبان ماه 1384 به عنوان موسسه ای غیردولتی و غیر انتفاعی با مجوز رسمی از مراجع قانونی تاسیس شده است. ماموریت بنیاد، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمان های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیل گری و حمایت گری است. مهمترین هدف بنیاد توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی می باشد. فعالیت های اصلی بنیاد، ترویج، پژوهش، آموزش و مشاوره است و رویکردهای اصلی آن برای رسیدن به اهداف خود الگوسازی، مدل سازی و شبکه سازی است. حوزه های اصلی فعالیت بنیاد عبارتند از: - توان افزایی جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی)استان های خوزستان لرستان کرمان و - - طرح ملی مسیر کسب و کار من در کل استان های کشور( - اتاق کارآفرینی مدارس)خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان یزد البرز مازندران( - - - - - توسعه جامعه محلی )استان سیستان و بلوچستان شهرهای زاهدان و چابهار)بخش دشتیاری( - در زمینه فعالیت های ترویجی همکاری در ساخت "سری فیلم های مستند کارآفرینان)کارستان(" و برگزاری نشست های تخصصی بوده است. - مطالعات پژوهشی بنیاد به صورت کاربردی و در راستای شناسایی مزیت ها و فرصت های اقتصادی در استان ها، شهرها و محلات مختلف و با هدف تسهیل در امر کسب و کار و کارآفرینی و نیز کارآفرینی اجتماعی انجام می شود.

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

1-ناصر براتی: مدیر عامل

-تحصیلات: 

کارشناسی مهندسی صنایع

-سوابق حرفه ای:

2-سید محمد جعفر مرعشی شوشتری: رئیس هیات مدیره بنیاد و عضو اصلی

-تحصیلات:

دکترای مدیریت توسعه 

-سوابق حرفه ای:

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ، مدرس و مشاور در زمینه تفکر سیستمی ، تحول ،فلسفه ،علوم اجتماعی برای مدیران

3-مهوش طیرانی:نائب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی

-تحصیلات:

مهندسی الکترونیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران

-سوابق حرفه ای:

4-زهرا رهایی:عضو هیات مدیره

-تحصیلات:

دکترای علوم اقتصادی

-سوابق حرفه ای:

 

5-زهرا عمرانی:خزانه دار و عضو اصلی

-تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های غیر دولتی

-سوابق حرفه ای: