انجمن مدیریت منابع انسانی

درباره انجمن انجمن مدیریت منابع انسانی ایران انجمنی است غیرانتفاعی و غیردولتی که با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت منابع انسانی، توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش، مشارکت و تأثیرگذاری در تدوین قوانین و مقررات و همچنین ایجاد فضای مناسب جهت تبادل نظر اطلاعات و ایده های نوین در حوزه مدیریت منابع انسانی در سال 1383 تأسیس و در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید.

انجمن مدیریت منابع انسانی

و هم اکنون با داشتن بیش از 2500 عضو حقوقی و حقیقی اولین و بزرگترین NGO در حوزه مدیریت منابع انسانی در کشور محسوب می شود. این انجمن در طول مدت فعالیت خود اقدامات کلیدی فراوانی را در توسعه فرهنگ مدیریت منابع انسانی در سطح ملی انجام داده است که از آن جمله می توان به طراحی مدل و جایزه تعالی منابع انسانی، صدور گواهینامه حرفه ای برای متخصصین منابع انسانی، مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی، منشور اخلاقی، برگزاری کنفرانس توسعه منابع انسانی، نشر خبرنامه الکترونیکی، چاپ کتاب و ... اشاره نمود. مشروح این فعالیت ها را می توان در سایت انجمن به آدرس www.hrmsociety.ir مشاهده کرد.

الف) چشم انداز

معتبرترین مرجع حرفه ای مدیریت منابع انسانی کشور در تراز جهانی با سرمایه اجتماعی ارزش آفرین

ب) مأموریت

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران تشکلی حرفه ای است که نیازهای حال و آینده سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادها، دستگاه ها، مدیران و متخصصین منابع انسانی را در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی با رویکردهای زیرتأمین می کند:

اعضا

سید مسعود همایونفر

سید مسعود همایونفر

عباس غفاری

عباس غفاری

احمد بذلی

احمد بذلی

حمید رحمتیان

حمید رحمتیان

محمد رضا انتظاری مقدم

محمد رضا انتظاری مقدم

علی نورالهی

علی نورالهی

محسن صابری

محسن صابری

موسی بیات

موسی بیات