انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مديريت ايران است و با هدف گسترش و پيشبرد دانش مديريت و توسعه كمی و كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشی در رشته مديريت و شعب وابسته تشكيل شد. انجمن، مؤسسه ای غير انتفاعی است و در زمينه هاي علمی و پژوهشی فعاليت می كند.

انجمن علوم مدیریت ایران

     

انجمن، مؤسسه ای غير انتفاعی است و در زمينه هاي علمی و پژوهشی فعاليت می كند .هیات مدیره منتخب سال 82 در اولین جلسه خود چشم انداز پنج ساله انجمن را به شرح زير تعیین کردند:

- برگزاری کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت
- انتشار مجله فصلی مدیریت با رویکرد پژوهشی
- ساماندهی شاخه های تخصصی انجمن
- استقرار و فعال کردن شعبه های انجمن در مراکز استانها
- برگزاری نشستهای تخصصی به صورت ادواری
- ایجاد سایت فعال با پایگاه اطلاعاتی قوی از اعضا
- برقراری ارتباط مستمر با انجمنها و مجامع علمی مدیریت در سراسر دنیا
- ترفیع جایگاه انجمن به سطح مرجع حرفه مدیریت 
- تعیین وتبیین جایگاه واقعی رشته مدیریت در کشور
- ایفای نقش فعال در تصمیم گیریهای کلان مدیریتی در کشور و مشارکت در طرح های ملی 
- فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال همه دانشکده ها ومؤسسات آموزش و پژوهش مدیریت کشور در انجمن 
- ایجاد ساختار سازمانی متناسب برای تحقق چشم انداز

اهداف

برنامه عملیاتی سال 96 مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علوم مدیریت ایران
1. برگزاری همایش نقش مدیریت سازنده در سازمان های دولتی و خصوصی ایران
2. برگزاری سخنرانی های علمی ادواری انجمن و کارگاه های آموزشی
3. چاپ کتاب های مدیریت و برگزاری نشست های هم اندیشی، نقد و بررسی کتب منتشره نویسندگان
4. به روز رسانی نشریه علمی-پژوهشی انجمن
5. اجرای حداقل دو پروژه تحقیقاتی-ملی
6. ایجاد بستر تعامل و تبادل نظر با انجمن های مدیریتی داخلی و خارجی
7. برگزاری جلسات تقدیر از پیشکسوتان علم مدیریت و معرفی آثار آنان
8. توسعه و به روز رسانی سایت انجمن و ایجاد و نشر خبرنامه دیجیتالی
9. تنظیم لایحه ی نظام مدیریتی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی
10. برگزاری و تشکیل اتاق های فکر و مشاوره جهت همکاری با انجمن های علمی در شهرستان ها
11. انتشار نشریه با همکاری و مشارکت مرکز آمار ایران تحت عنوان (مدیریت آمار)
12. توسعه فعالیت های بین الملل 
13. ارتقاء انجمن از رتبه ی ب به آ
14. برگزاری کنفرانس بین الملل مدیریت 
15. تشکیل کمیته های علمی و بهره گیری از توان علمی اعضا جهت عملیاتی نمودن فعالیت های انجمن 
16. دعوت از مدیران حرفه ای بخش صنایع جهت همکاری های فنی، مالی و مدیریتی
17. تشکیل اتحادیه و شورای انجمن های علمی مدیریت با حضور اعضا هیات مدیره ی انجمن های مدیریتی
18. ارتقاء تعداد اعضاء داخلی و خارجی
19. برگزاری همایش نقش آمار در ایران