انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران

ازآنجا که وجود تشکل های صنعتی در بخش های تخصصی امری ضروری است و می تواند زمینه ساز رشد و توسعه صنعتی گردد و ارتقاء کیفیت محصولات نیز از جمله مسائل بسیار مهمی است که جهت صادرات غیر نفتی نقش موثری دارد ، ضرورت ایجاد تشکلی برای پرداختن به این موضوع و پیگیری امور مربوط به اشاعه و بکارگیری تعاریف و تکنیکهایاین مقوله در کشوراحساس می گردید . به همین علت تعدادی از شرکت های مهندسی و بهبود کیفیت تصمیم به ایجاد چنین تشکلی گرفتند . این شرکت ها بعد از جلسات و مذاکرات متعدد کارشناسی موفق به تدوین اساسنامه ای گردیدند که مورد تصویب وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته و منجر به تأسیس انجمن در سال1375 گردید . با عنایت به اساسنامه مصوب فوق الذکر ، شرکت های خدمات مهندسی و تولیدی که به نحوی در زمینه مدیریت کیفیت محصولات و خدماتمهندسی فعالیت دارند می توانند به عنوان اعضای اصلی در این تشکل فعالیت داشته باشند . بدیهی است عضویت هرچه بیشتر شرکت های مذکور در این تشکل باعث اعتبار آن گردیده و می تواند به بالا بردن فرهنگ کیفیت در کشور کمک موثری نماید .

انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران

1-بکار گیری روش های گوناگون در راستای توسعه مفاهیم کیفیت در جامعه از قبیل برگزاری سمینارها ، میزگردها و کنفرانس های مرتبط با کیفیت و یا ارائه آموزش های مرتبط به اعضای خود . همچنین معرفی آخرین دستاوردهای علمی مربوط به مدیریت کیفیت از طریق رسانه های متعددی که این روزها در دسترس قرار دارند .

2- اقدام جهت ارائه خدمات مورد نیاز اعضا از قبیل سیستم بیمه های تکمیلی ، دفتر متمرکز حقوقی و ارائه مشاوره های رایگان به اعضا ، حضور در هیأت های تجاری با همکاری اتاق های بازرگانی و ...

3-ارتباط با اتاق های بازرگانی و سایر نهاد های مشابه ،که ازین طریق اعضای محترم انجمن خواهند توانست در کلیه برنامه های آن اعم از حضور در سمینار ها ، برنامه های آموزشی و ارتباط با هیأت های بازرگانی خارجی و تورهای تجاری خارجی همراه با تسهیلاتی که ارائه می گردد حضور یابند

4-تشکیل کمیته های تخصصی در انجمن در هریک از مقاصد و اهداف مذکور می تواند با سازماندهی ویژه نیل به اهداف را تسهیل و تسریع نماید برنامه هایی که هم اکنون در دست بررسی و نهایی شدن است عبارتند از

1-4 * تشکیل یک دفتر حقوقی متمرکز در انجمن با مشارکت یک شرکت مجرب حقوقی جهت ارائه خدمات ارزان تر با کیفیت مطلوب

2-4*ایجاد بیمه تکمیلی درمان با یکی از شرکت های بیمه و گستردگی خدمات در کل کشور

3-4*تشکیل کلاس ها و دوره های آموزشی مرتبط با کیفیت ، مدیریت کیفیت ، محیط زیست و سایر موضوعات مرتبط، با هزینه مناسب و 50 درصد تخفیف برای اعضای محترم

4-4*گسترش سایت اینترنتی انجمن و اختصاص یک صفحه کامل برای معرفی و تبلیغ شرکت های عضو با طراحی خود اعضا که این امکان هم اکنون در دسترس می باشد.

آقای احد ذوالرحمی از شرکت گسترش صنعت مستمر آقای سید حسن خباز از شرکت فهامه آقای اکبر میاندوآبچی از شرکت گرما فلز آقای پدرام ستاره سنج از شرکت روشا اندیش - آقای نعمت اله منعم از شرکت بهینه طرح بامین اعضای اصلی و آقای قدرت الله تورنگ از شرکت مثلث شرق البرز وآقای سیامک جوان شایانی از شرکت ارتقاگستر اعضای علی البدل هیئت مدیره هستند .

ضمنا آقای مهندس سید محمد جلال زاذه از شرکت بهپوی صنعت بازرس اصلی وآقای مهرشاد افلاک خمامی بازرس علی البدل می باشند.

5-4*برگزاری سمینار های متعدد در تهران و مشهد مقدس و سایر شهرستان ها با همکاری نماینده انجمن در استان خراسان رضوی با تخفیف ویژه برای اعضا

5- سعی در بهبود فضای کسب و کاربرای اعضا از طریق برقراری ارتباط و تماس با نهاد های ذیربط در خصوص قوانین و مقرراتی که به نحوی از انحا مانع توسعه کسب و کار اعضا هستند.