درباره ما

نام تشکل :كانون شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران    عناوین زمینه فعالیت اعضاء تشکل:     مشاوران مدیریت و مهندسی    رئیس هیئت مدیره:  دکترمحمود اولیائی    دبیر :دکتر امیر بابااکبری

درباره ما

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران از معدود فرا تشکل های ثبت شده در اتاق ایران می باشد که بیش از 40/000 نفر از متخصصین، اساتید و مشاوران حوزه مدیریت و اقتصاد کشور را در قالب پانزده انجمن علمی و صنفی زیر مجموعه خود قرار داده است و تا کنون منشا خدمات ارزنده ای برای کمک به توسعه مدیریت علمی در کشور از طریق اتاق ایران و یا به صورت مستقیم بوده است. گوشه ای از خدمات این شبکه که منشآ اثر ملی بوده و یا در حال حاضر در دست انجام است عبارتند از: 

این کانون طی 16 سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به اهرم نمودن توان بی بدیل کارشناسی زیر مجموعه در مسیر کمک به اتاق ایران و نهادهای حاکمیتی در مسیر بهبود فضای کسب و کار و فراتر از آن یعنی رفع چالش های کلان و کمک به حل مسائل کشور نموده است. و تقریبا کلیه خدمات مذکور نیز به صورت رایگان صورت پذیرفته است. هم اکنون نیز این فرا تشکل ملی با تجدید سازماندهی، که اخیرا در شورای عای، هیئت مدیره و سایر ارکان آن با هدف ایفای نقش موثر در شرایط فعلی کشور انجام داده، آماده است تا در کنار هیئت رئیسه، معاونت تشکل ها و سایر ارکان اتاق ایران به عنوان بازوی کارشناسی و تصمیم ساز عمل نموده و تمام توان خود را برای توسعه بخش خصوصی کشور به کار گیرد. بدیهی است این موضوع شامل نقش آفرینی در دفاع از حقوق تشکل های عضو و اعضاء آنها و کمک به توسعه تشکل های زیر مجموعه نیز خواهد بود.

شبکه در قالب رویکرد "شورای راهبردی" باید صدای واحد صنعت مشاوره مدیریت کشور با اتاق ایران و نظام مشاوره مدیریت کشور باشد.

تاریخ ایجاد: 25-10-97