اهداف و برنامه ها

توسعه تفاهم کارشناسی، ارتقاء ظرفیت حرفه ای و افزایش تعامل با  دولت، بخش خصوصی، تشکل های همتای ملی و فرا ملی (منطقه ای و بین المللی) به منظور ارتقاء کارآمدی در کشور  ایران از جمله اهداف کلان این تشکل ملی می باشد.

اهداف و موضوع فعالیت شبکه:

الف- حضور و ایفای نقش موثر در نهادهای بخش خصوصی و حاکمیتی به منظور اهرم نمودن توان کارشناسی ملی درجهت رفع تنگ­ناها و بهبود محیط کسب و کار.

ب - تبادل تجربیات، اطلاعات و تخصص­ها، میان تشکل­های عضو و دیگر تشکل­های داخلی و بین­المللی.

پ-  بهبود مستمر نظام­های مشاوره­ای و حرفه­ای از طریق تدوین استانداردهای ملی حرفه، به صورت" فرا انجمنی".

ت- کمک به توسعه حضور تشکل­ها و با اعضای آن ها در سطح ملی.

ث-  کمک به شکل­گیری تشکل­های مدنی و صنفی در حوزه­های مرتبط.

ج-  حمایت از منافع حرفه در سطح فرا انجمنی.

چ-  ایجاد و راه­اندازی بانک­های اطلاعاتی مرجع از فعالان حرفه و خدمات ایشان.

ح-  انتنشار نشریات داخلی و عمومی.

خ- راه­اندازی موجودیت­های پیرامونی برای ارتقا توانمندی­های اعضاء و تشکل­ها و سازمان­های عضو و نیز فزونی تعاملات و ایجاد سامانه­های هم­افزا بین ایشان.

د-  راه­اندازی دیوان داوری حرفه.

ذ-  عضویت در مجامع و نهاد­های مرتبط داخلی و بین المللی.

ر-  قبول نمایندگی انجمن­های حرفه­ای بین­المللی در داخل کشور و همکاری عملی در این خصوص.

ز-  تعیین و سنجش صلاحیت تخصصی فعالان حرفه مدیریت و مشاوره مدیریت با همکاری تشکل­ها و سازمان­های عضو بر اساس آیین­نامه مصوب مجمع عمومی.

ژ-  برگزاری همایش و نمایشگاه صنفی و تخصصی مرتبط و کلیه اقداماتی که برای تحقق ماموریت و اهداف شبکه ضرورت دارد.

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.