اعضای هیئت مدیره

این کانون از معدود فرا تشکل های ثبت شده در اتاق ایران می باشد که بیش از 40/000 نفر از متخصصین، اساتید و مشاوران حوزه مدیریت و اقتصاد کشور را در قالب پانزده انجمن علمی و صنفی زیر مجموعه خود قرار داده است و تا کنون منشا خدمات ارزنده ای برای کمک به توسعه مدیریت علمی در کشور از طریق اتاق ایران و یا به صورت مستقیم بوده است.

گوشه ای از خدمات این شبکه که منشآ اثر ملی بوده و یا در حال حاضر در دست انجام است عبارتند از

  • مدیریت تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار به نمایندگی از اتاق ایران
  • حضور در جلسات تدوین برنامه ششم توسعه به نمایندگی از اتاق ایران 
  • سازماندهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به درخواست معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
  • تدوین اساسنامه نظام مشاور مدیریت موضوع ماده 17 قانون بهبود فضای کسب و کار به نمایندگی از اتاق های ایران، اصناف و تعاون 
  • بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به نمایندگی از اتاق ایران
  • بررسی قانون تجارت و ارائه پیشنهادات اصلاحی به درخواست مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
  • حضور موثر در کمیسیون رقابت، خصوصی سازی ، سلامت اداری و ریاست کارگروه خصوصی سازی این کمیسیون و تهیه گزارش آسیب شناسی رویکردها و فرآیندهای خصوصی سازی در کشور به همراه پیشنهاد ای اصلاحی

این کانون طی 16 سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به اهرم نمودن توان بی بدیل کارشناسی زیر مجموعه در مسیر کمک به اتاق ایران و نهادهای حاکمیتی در مسیر بهبود فضای کسب و کار و فراتر از آن یعنی رفع چالش های کلان و کمک به حل مسائل کشور نموده است. و تقریبا کلیه خدمات مذکور نیز به صورت رایگان صورت پذیرفته است. هم اکنون نیز این فرا تشکل ملی با تجدید سازماندهی، که اخیرا در شورای عای، هیئت مدیره و سایر ارکان آن با هدف ایفای نقش موثر در شرایط فعلی کشور انجام داده، آماده است تا در کنار هیئت رئیسه، معاونت تشکل ها و سایر ارکان اتاق ایران به عنوان بازوی کارشناسی و تصمیم ساز عمل نموده و تمام توان خود را برای توسعه بخش خصوصی کشور به کار گیرد. بدیهی است این موضوع شامل نقش آفرینی در دفاع از حقوق تشکل های عضو و اعضاء آنها و کمک به توسعه تشکل های زیر مجموعه نیز خواهد بود.

شبکه در قالب رویکرد "شورای راهبردی" باید صدای واحد صنعت مشاوره مدیریت کشور با اتاق ایران و نظام مشاوره مدیریت کشور باشد.

اعضای هیئت مدیره

دکتر محمود اولیائی

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید محمد علوی

بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

دکتر امیر بابا اکبری

عضو علی البدل

دکتر صدیقه صائمیان

عضو هیئت مدیره

دکتر سید محمد علوی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر اردشیر دادرس

خزانه دار

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.