اعضای هیئت مدیره

دکتر محمود اولیائی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد جعفر مرعشی

بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

مهندس سروش آروند

دبیر کل

دکتر صدیقه صائمیان

عضو هیئت مدیره

دکتر سید محمد علوی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر اردشیر دادرس

خزانه دار

انجمن ها

شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق ایران، بر اساس صورت جلسه مورخ 25 مرداد ماه سال 1380 شورای اجرایی خود، تحت شماره 152 و به تاریخ 18 آذر سال 1380 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است که دارای شخصیت حقوقی و¬¬ مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

اخبار و رویدادها

كليه حقوق اين سايت متعلق به شركت مي باشد.